Personvern

 

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler (cookies) for Mead Johnson Nutrition

 

Formålet med denne personvernerklæringen

Mead Johnson Nutrition Norway respekterer personvernet til de som besøker dette nettstedet, og forstår at informasjon om deg, din helse, barnets helse og din behandling er følsom. Bortsett fra det som angis i avsnittet om overføring av kontroll i personvernerklæringen for dette nettstedet, vil Mead Johnson Nutrition ikke selge eller leie ut personlig identifiserbar informasjon.

Mead Johnson Nutrition har utarbeidet denne personvernerklæringen for å informere om vår praksis når det gjelder innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjon du kan oppgi når du besøker dette nettstedet.

Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen før du bruker dette nettstedet eller oppgir informasjon. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du forstår og samtykker i vilkårene i personvernerklæringen.

Informasjon som brukere oppgir frivillig

Du kan besøke store deler av dette nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller gi oss annen personlig identifiserbar informasjon. På enkelte områder av nettstedet har du mulighet til å kontakte oss for å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Når du kommuniserer med oss og ber om et svar, må du opplyse om navnet ditt og kontaktinformasjon. Vi ønsker å la deg vite hvordan vi vil bruke disse opplysningene før vi innhenter dem fra deg – hvis du forteller oss at du ikke vil at vi skal bruke disse opplysningene til å kontakte deg senere etter at vi har svart på henvendelsen din, vil vi respektere dette.

På noen områder av nettstedet må du også oppgi informasjon for å få tilgang til spesiell informasjon, funksjoner, interaktive verktøy, tjenester eller delta i en bestemt aktivitet. For å opprette en Internett-konto eller abonnere på et nyhetsbrev kan det for eksempel hende at vi ber om at du oppgir navn, kontaktinformasjon eller annen informasjon, slik at vi kan skreddersy svaret på henvendelsen din.

Når du ønsker tilgang til visse interaktive verktøy eller tjenester, kan du også bli bedt om å oppgi personlig identifiserbar informasjon. Du kan alltid velge å ikke oppgi den nødvendige informasjonen, men da kan det hende du ikke vil kunne delta i den bestemte aktiviteten der denne informasjonen kreves.

Bruk og offentliggjøring av personlig identifiserbar informasjon du oppgir frivillig

Vi kan tilpasse og skreddersy dette nettstedet for enkelte besøkende.

Hvis du oppgir informasjon om deg selv via et kontaktskjema, kan det være tilpasset med henvisninger til produkter og/eller tjenester vi tror kan være av interesse for deg (basert på tidligere kontakt og informasjon du har gitt).

Hvis du oppgir personlig identifiserbar informasjon, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, eller annen informasjon, f.eks. utdanningsnivå eller personlig helserelatert informasjon, samtykker du i at vi kan kontakte deg via en rekke kanaler, f.eks. via brev, telefon eller e-post, for å gi deg informasjon vi mener kan være av interesse for deg, med mindre du velger bort dette ved å kontakte oss som angitt nedenfor.

Hvis du velger å delta i Mead Johnson Nutrition-programmet, kan vi utveksle informasjon om deg med leverandører som leverer tjenester til Mead Johnson Nutrition, og som hjelper oss med å utvikle programmer og tilby tjenester som kan være av interesse for deg, eller for behandling av informasjon, mailingtjenester og/eller Internett-baserte formål.

Bortsett fra det som angis i avsnittet om overføring av kontroll, vil Mead Johnson Nutrition ikke selge eller leie ut personlig identifiserbar informasjon. Som angitt i avsnittet om overføring av kontroll, kan vi i tillegg utveksle din personlige identifiserbare informasjon med faktiske eller potensielle parter i en planlagt transaksjon hvis vi bestemmer oss for å omorganisere eller kvitte oss med deler av eller en hel virksomhet eller en linje av vår virksomhet, uten å innhente ditt samtykke eller varsle deg på annen måte. I slike tilfeller vil vi sørge for å innhente skriftlige forsikringer om at personlig identifiserbar informasjon som sendes via dette nettstedet, vil bli beskyttet på egnet måte.

Bruk og offentliggjøring av ikke-personlig identifiserbar informasjon

Mead Johnson Nutrition vil ikke behandle informasjon fra deg som ikke er personlig identifiserbar, fortrolig, f.eks. spørsmål, kommentarer, ideer eller forslag. Mead Johnson Nutrition vil kunne offentliggjøre slik informasjon etter eget skjønn og via alle midler og bruk for alle formål.

Ved å oppgi informasjon til Mead Johnson Nutrition forstår du og samtykker i at det ikke er opprettet en relasjon mellom Mead Johnson Nutrition og deg, og at Mead Johnson Nutrition ikke har noen som helst forpliktelse overfor deg angående denne informasjonen.

Oppdatering og korrigering av personlig identifiserbar informasjon

Du kan kontakte oss for å oppdatere eller korrigere mye av den personlige identifiserbare informasjonen du gir oss via dette nettstedet, eller for å melde deg av mailingtjenester og andre tjenester du kan ha bedt om:Send mail to:  Hanne.Gron@abigo.no or call  23962300.

Sikkerhet

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte personlig identifiserbar informasjon som innhentes via dette nettstedet og brukes i henhold til denne personvernerklæringen. I tillegg til tekniske sikkerhetstiltak bruker vi også fysiske kontroller og prosedyrer for å beskytte personlig identifiserbar informasjon om deg. Vi kan imidlertid ikke garantere at dette er 100 % sikkert mot mennesker som kan prøve å omgå våre sikkerhetstiltak eller fange opp overføringer via Internett.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Dette nettstedet bruker både øktinformasjonskapsler og faste informasjonskapsler for å innhente og lagre visse opplysninger om deg. En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til din datamaskin fra et nettsted og lagres på datamaskinens harddisk. Øktinformasjonskapsler forsvinner fra datamaskinen når du lukker nettleseren. Faste informasjonskapsler blir værende på datamaskinen etter at du har lukket nettleseren, men de kan slettes via innstillingene i nettleseren.

Ved å besøke dette nettstedet samtykker du i bruken av informasjonskapsler som beskrevet nedenfor. Hvis du ikke vil at nettleseren skal godta informasjonskapsler, eller du ønsker å slette dem fra datamaskinen, endrer du dette i nettleserens innstillinger. Hvis du deaktiverer eller sletter informasjonskapsler i nettleserens innstillinger, er det ikke sikkert at du vil få tilgang til viktige funksjoner på dette nettstedet, og din bruk av dette nettstedet vil være begrenset.

Førsteparts øktinformasjonskapsel:

Når du har samtykket via en popup-melding, lagrer en øktinformasjonskapsel inf ormasjon om hvilket innhold du foretrekker. Denne øktinformasjonskapselen er nødvendig for å vise innholdet på dette nettstedet.

Førsteparts fast informasjonskapsel – analyser:

Vår tjenesteleverandør Google Analytics plasserer faste informasjonskapsler på din datamaskin for å analysere din atferd når du besøker dette nettstedet og andre nettsteder. Det gjør det mulig for oss å bedre din opplevelse av dette nettstedet samt våre tjenester. For å deaktivere innhenting av informasjon som brukes til analysering, bruker du denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tredjeparts faste informasjonskapsler – sosial deling:

Vår tjenesteleverandør Share This plasserer faste informasjonskapsler på din datamaskin for å innhente ikke-personlig identifiserbar informasjon. Dette gjøres for å identifisere dine interesser og søk når du besøker vårt nettsted, og for å skreddersy reklame til dine interesser og søk når du besøker andre nettsteder. Det gjør det også mulig for Share This å analysere dine aktiviteter når du deler vårt nettsted med venner, f.eks. via Facebook eller Twitter. 

Ikke-personlig identifiserbar informasjon som innhentes via informasjonskapsler, kan gis til andre tredjeparter med det som mål å administrere og målrette reklamer og i forbindelse med markedsanalyse og dine delingsaktiviteter. Hvis du vil ha ytterligere informasjon eller ønsker å deaktivere Share This' innhenting av informasjon via informasjonskapsler, bruker du denne lenken: http://sharethis.com/privacy#sthash.umzPpoVO.dpbs

Websignaler (web beacons)

Et websignal er et klart GIF-bilde (Graphics Interchange Format) eller en såkalt «pixel tag» som selskaper plasserer på sine nettsteder for å gjøre det mulig for nettreklameselskaper eller selskaper som måler trafikk på nettsider, å analysere reklamekampanjer og generelle trafikkmønstre på sine nettsider. Mead Johnson Nutrition bruker websignaler på noen av sine nettsider. Bortsett fra det som angis i avsnittet om overføring av kontroll, vil Mead Johnson Nutrition ikke selge eller leie ut personlig identifiserbar informasjon.

Overføring av kontroll

Det kan oppstå situasjoner der vi beslutter å omorganisere eller kvitte oss med deler av eller en hel virksomhet eller en linje av vår virksomhet, inkludert våre informasjonsdatabaser og nettsteder, gjennom salg, avhending, fusjon, oppkjøp eller andre overføringsmåter. I slike situasjoner kan personlig identifiserbar informasjon utveksles med, selges, overføres, leies ut, lisensieres eller på annen måte gjøres tilgjengelig av oss eller på våre vegne for faktiske eller potensielle parter for, og i forbindelse med, den planlagte transaksjonen (uten ditt samtykke eller uten av du varsles). I slike tilfeller vil vi sørge for å innhente skriftlige forsikringer om at personlig identifiserbar informasjon som sendes via dette nettstedet, vil bli beskyttet på egnet måte.

Lovhåndheving

I sjeldne situasjoner kan rettskjennelser eller andre rettslige eller regulatoriske prosesser, eller andre lovfestede tiltak, pålegge oss å legge frem personlig identifiserbar informasjon for myndigheter med ansvar for håndheving av loven, domstoler eller reguleringsmyndigheter. Mead Johnson Nutrition vil samarbeide og svare på slike anmodninger i samsvar med de regulatoriske eller rettslige prosessene, og vil treffe egnede tiltak for å sikre at anmoderen forstår at eventuell helserelatert personlig identifiserbar informasjon de mottar, er følsom.

Personvernretningslinjer for andre nettsteder det lenkes til på dette nettstedet

Som et tilbud til våre besøkende inneholder Mead Johnson Nutritions nettsted lenker til andre nettsteder som kan inneholde nyttig informasjon. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for din bruk av andre nettsteder. Før du bruker nettsteder det lenkes til på dette nettstedet, må du lese det aktuelle nettstedets personvernerklæring for å forstå hvordan det bruker og beskytter personlig identifiserbar informasjon.

Endring av vår personvernerklæring

Mead Johnson Nutrition kan når som helst revidere og oppdatere denne personvernerklæringen. Vi er bundet at slike revideringer, og du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å se den nyeste personvernerklæringen.

Personvern på Internett for barn

Vi ønsker å sikre personvernet for barn. Vi har ikke til hensikt å innhente personlig identifiserbar informasjon fra barn under 18 år. Hvis et barn har gitt oss personlig identifiserbar informasjon, kan foreldrene eller andre omsorgspersoner kontakte oss på telefon 23962300 eller email: Hanne.Gron@abigo.no

Spørsmål

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen for nettstedet til Mead Johnson Nutrition eller andre personvernforhold på dette nettstedet, kontakte oss på telefon 23962300 eller email: Hanne.Gron@abigo.no