Denne ordlisten er ment som et hjelpemiddel til å forstå de medisinske faguttrykkene som ofte brukes i forbindelse med melkeallergi. Rådfør deg med lege/helsesøster hvis det er noe du lurer på.

A

Allergen. Et stoff som kroppens immunsystem oppfatter som fremmed eller skadelig. Man kan få i seg allergener via maten (kumelkprotein), via innånding (pollen) eller via injeksjoner (penicillin). Eksponering for allergener kan gi allergiske reaksjoner.

Allergisk reaksjon. En reaksjon som oppstår når kroppens immunsystem frigjør kjemiske stoffer som histaminer for å bekjempe et allergen. Barn med melkeallergi får allergiske reaksjoner mot kumelkprotein, slik som kolikk, elveblest, utslett og luftveis- og fordøyelsesproblemer.

Allergispesialist. En lege som er spesialist på diagnostisering, behandling og håndtering av allergier og astma.

Allergi. En reaksjon fra immunsystemet på et vanligvis ufarlig stoff som f.eks. kumelkprotein, pollen eller husstøvmidd.

Aminosyre. Bestanddeler (organiske syrer) som er kjedet sammen og danner proteiner, inkludert kumelkproteiner. Aminosyrer er byggesteinene i proteiner og inngår i viktige bestanddeler i kroppen.

Aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring). En hypoallergen spesialnæring (morsmelkerstatning) produsert med enkle aminosyrer, byggesteinene i proteiner. En aminosyrebasert spesialnæring inneholder ikke kumelkproteinkjeder. Disse spesialnæringene kalles elementære, sidene proteinene forekommer i sin enkleste form.

Anafylaksi. En livstruende allergisk reaksjon som omfatter hele kroppen. Symptomer som blodtrykksfall, uregelmessig hjerterytme, kraftige pusteproblemer, intense magesmerter, oppkast og elveblest, –oppstår ofte bare minutter etter eksponering for et allergen. Kalles også for anafylaktisk sjokk.

B

Blodprøve. En medisinsk prosedyre som noen ganger utføres for å teste for matallergier. Dette innebærer at en blodprøve tas av barnet på legekontoret som så sender den til et laboratorium for å få målt mengden antistoffer mot kumelkproteiner. Det kan ta flere dager eller lengre å få resultatet. En blodprøve er ikke 100 % sikker når det gjelder å påvise melkeallergi, og blodprøven må alltid forskrives av lege.

D

Delvis hydrolysert morsmelkerstatning. En morsmelkerstatning som består av delvis nedbrutt (hydrolysert) kumelkproteiner. Selv om en delvis hydrolysert morsmelkerstatning er hypoallergen, er den ikke egnet til kostbehandling av melkeallergi, fordi kumelkeproteinkjedene fremdeles er store nok til at de kan gi allergiske reaksjoner hos spedbarn med melkeallergi.

Dermatitt. Se “eksem” 

Diaré. Hyppig, løs og flytende avføring.

Dobbeltblind placebokontrollert kostprovokasjon (DBPCFC). Denne testen kan brukes til å finne ut om barnet er allergisk mot kumelkproteiner. Testen kan kun utføres av helsepersonell og skjer vanligvis på et legekontor/sykehus. Se også «Kostprovokasjon».

E

Eksem. En allergisk reaksjon som gir rød, tørr og kløende hud. Eksem er vanlig hos spedbarn og barn, og kan fremstå som små røde flekker i ansiktet og hodebunnen og på hendene eller føttene. Flekkene kan klø, være væskende og ha skorpe eller være tørre og skjellende. Kalles også for atopisk dermatitt.

Elementalernæring. Se «Aminosyrebasert spesialnæring». 

Eliminasjonsdiett. Prosessen med å fjerne visse matvarer, f.eks. kumelk, fra kosten for å finne ut om de aktuelle matvarene gir allergiske reaksjoner. For å finne ut om et spedbarn har melkeallergi, kan mødre som ammer, fjerne kumelkprodukter fra eget kosthold (i samråd med lege/kyndig helsepersonell). I samråd med lege kan spedbarn som får vanlig morsmelkerstatning gå over til en hypoallergen spesialnæring, noe som vil si at den er spesielt fremstilt for ikke å gi allergiske reaksjoner hos barn med melkeallergi.

Elveblest. Hovne, ofte kløende, områder på huden som vanligvis skyldes en allergisk reaksjon mot mat, f.eks. kumelk eller et legemiddel. Elveblest viser seg vanligvis raskt etter at man har vært eksponert for et allergifremkallende stoff. Kalles også for urtikaria.

Essensielle fettsyrer. En type fettsyrer som er nødvendige for kroppen og som vi kun får i oss gjennom maten.

F

Forstoppelse. Treg, hard eller sjelden avføring.

G

Gastroøsofageal refluks (GØR). Et fordøyelsesproblem som gir komplikasjoner fordi maten strømmer tilbake opp i spiserøret. Spedbarn med GØR kan gulpe opp store mengder væske, gå opp i bro vekk fra flasken eller brystet og virke irritable mens de spiser eller etter at de har spist. Kalles også for refluks.

Gastroenterolog. En lege som er spesialisert på diagnostisering og behandling av problemer i fordøyelsessystemet.

H

Høygradig hydrolysert spesialnæring. En hypoallergen spesialnæring som inneholder kumelkproteiner som er brutt ned i så små fragmenter («hydrolysert») at immunsystemet hos de fleste spedbarn med melkeallergi ikke lenger oppfatter det som skadelig. En høygradig hydrolysert spesialnæring med dokumentert effekt som Nutramigen® anbefales til spedbarn med melkeallergi og til spedbarn med hudlidelser som eksem pga. melkeallergi, og til spedbarn med flere matallergier i familien. Nutramigen er et næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal kun brukes under medisinsk veiledning.

Høysnue. En allergisk reaksjon mot allergener ute og inne, f.eks. pollen eller husstøvmidd. Symptomer på dette er rennende og kløende øyne, rennende nese, tett nese, nysing og hosting. Kalles også for rhinitt.

Hydrolyse. Prosessen med å bryte ned et protein til mindre deler eller fragmenter. Kumelkproteiner i høygradig hydrolyserte spesialnæringer som Nutramigen® er blitt brutt ned i små fragmenter, slik at det er mindre sannsynlig at det vil forårsake allergiske reaksjoner hos barn med melkeallergi.

Hypoallergen. Betyr at det er lite sannsynlig at det vil gi en allergisk reaksjon. Morsmelkerstatning (spesialnæring) med dokumentert effekt som er spesielt fremstilt for ikke å gi allergiske reaksjoner hos spedbarn. Hypoallergene morsmelkerstatninger (spesialnæringer) for spedbarn med melkeallergi, er høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger, og aminosyrebaserte morsmelkerstatninger, som Nutramigen PURAMINO.

Hvesende pust. Hørbare pustelyder fra halsen som kan tyde på at personen har problemer med å puste, f.eks. på grunn av en allergisk reaksjon.

I

Immunrespons. Aktivering eller stimulering av spesielle immunceller og immunsystemets frigjøring av kjemiske stoffer, f.eks. histaminer, for å forsvare kroppen mot bakterier, virus, sopp og andre stoffer som kroppen oppfatter som fremmede og skadelige. Kumelkproteiner kan utløse en reaksjon fra immunsystemet hos spedbarn med melkeallergi. 

Immunsystem. Spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler som sammen forsvarer kroppen mot bakterier, virus, sopp, infeksjoner og stoffer som kroppen oppfatter som fremmede og skadelige.

Immunoglobulin E (IgE). En type antistoffer som dannes i lungene, huden og slimhinnene, og som er ansvarlig for en rekke allergiske reaksjoner. Forhøyede nivåer av IgE i blodet tyder ofte på en allergi.

Immunolog. Se «allergispesialist». 

J

Jernmangelanemi. Blodmangel forårsaket av for lite jern i kroppen. Jernmangel gjør at kroppen ikke har et tilstrekkelig antall friske røde blodceller til å frakte oksygen til vevene. Tegn på blodmangel hos spedbarn er blant annet slapphet, manglende appetitt og forsinket utvikling. 

K

Kasein. Det viktigste proteinet i kumelk og som kan gi melkeallergi hos spedbarn.

Klinisk ernæringsfysiolog. En person med spesialutdanning innen ernæring og helse som kan gi detaljerte kostholdsråd. Ernæringsfysiologer omsetter teoretisk kunnskap om ernæring til praktiske og sunne løsninger. Noen har spesialisert seg på barn eller behandling av allergier.

Kolikk. Uforklarlig gråt hos et ellers friskt spedbarn. Ved kolikk gråter barnet i mer enn 3 timer om dagen (vanligvis om kvelden), i flere enn 3 dager i uken og i lengre enn 3 uker. Kolikk starter vanligvis et par uker etter fødselen, men blir bedre innen 3–4-månedersalderen.

Kostprovokasjon. En test som brukes til å diagnostisere matallergier. Dette innebærer å gi en pasient en svært liten mengde av et mulig matallergen (f.eks. kumelk) og følge nøye med på eventuelle tegn på allergiske reaksjoner. En slik kostprovokasjon skal kun gjennomføres i samråd med lege.

Kumelkprotein. Proteinbestanddeler, f.eks. kasein og myse, som finnes naturlig i kumelk og kumelkprodukter. Spedbarn med melkeallergi får allergiske reaksjoner mot kumelkproteiner.

L

Laktose. En sukkerart som finnes naturlig i kumelk og kumelkprodukter. Kalles også melkesukker.

Laktosefri melk. Melkeerstatning som anbefales til barn som ikke klarer å bryte ned melkesukker (laktose). Laktosefrie morsmelkerstatninger som inneholder kumelkproteiner anbefales ikke til barn med melkeallergi, fordi de ikke er hypoallergene og dermed kan gi allergiske reaksjoner.

Laktoseintoleranse. Fordøyelsessystemets reaksjon på melkesukker kalt laktose. Laktoseintolerante personer mangler helt eller delvis enzymet laktase som behøves for å bryte ned melkesukkeret. Laktoseintoleranse forekommer sjeldent hos spedbarn og småbarn, og rammer vanligvis voksne og barn i skolealder i visse befolkningsgrupper. Symptomene er luft i magen, oppblåsthet, magesmerter og diaré.

M

Matallergi. En reaksjon fra immunsystemet som gir allergiske reaksjoner på stoffer i maten eller i drikkevarer, f.eks. kumelkproteiner. Et spedbarn som er allergisk mot kumelkproteiner, kan ha symptomer som kolikk, eksem, elveblest og luftveis- og/eller fordøyelsesproblemer.

Matintoleranse. Fordøyelsessystemets reaksjon på en matvare eller et tilsetningsstoff. Symptomene kan være luft i magen, oppblåsthet, magesmerter og diaré. Se «laktoseintoleranse».

Melkeallergi. En allergisk reaksjon på proteiner (kasein og myse) som finnes naturlig i kumelk og andre meieriprodukter. Milde til moderate allergiske reaksjoner på kumelkproteiner kan være kolikk, refluks, diaré, forstoppelse, luft i magen, hudutslett og problemer i de øvre luftveiene. Alvorligere reaksjoner kan være pustevansker, blødning fra endetarmsåpningen, elveblest eller utslett, anemi og anafylaksi.

Melkesukker. Se «laktose».

Melkeprotein. Se “kumelkprotein”

Myse. Et protein i kumelk som kan utløse en allergisk reaksjon hos barn med melkeallergi. Myse finnes i den flytende delen av kumelk etter koagulering.

O

Oppblåsthet. En tilstand der magen kjennes full og stram og kan se oppblåst ut.

Oppkast. Det at innholdet i magesekken tvinges opp igjennom spiserøret og ut av munnen.

P

Prikktest. En medisinsk prosedyre som utføres for å teste for allergier. En prikktest med tanke på melkeallergi innebærer å påføre kumelkprotein på et lite område av barnets arm eller rygg og deretter prikke forsiktig på huden slik at væsken trenger inn. Hvis barnet er allergisk, vil området bli rødt eller hovne opp i løpet av ca. 20 minutter. Testen må forskrives av lege .

Proteiner. Ett av tre næringsstoffer som brukes som energikilde i kroppen. Proteiner består av flere aminosyrer som er kjedet sammen i rekke. Aminosyrene er viktige bestanddeler i muskler og skjelett.

Provokasjonsforsøk. Se «kostprovokasjon».

R

Refluks. Se «gastroøsofageal refluks (GØR)».

S

Soyabasert morsmelkerstatning. Morsmelkerstatning laget av soya.

T

Tarmgass. Luft som dannes i tarmen under fordøyelse av mat. Luften passerer deretter gjennom endetarmsåpningen. Spedbarn med mye tarmgass kan også ha oppblåst (stram) mage og virke kolikkpregede. Et spedbarn med mye tarmgass kan trekke opp knærne eller spenne bena rett ut og deretter knyte nevene.

U

Urtikaria. Se «elveblest».

Utslett. Se «eksem» eller «elveblest».