Vekst og utvikling hos barn med melkeallergi

Det er viktig å følge barnets vekstutvikling, spesielt når det har melkeallergi. Når kumelkproteinene fjernes fra barnets kosthold, fjernes også viktige næringsstoffer. Legen kan henvise dere til en klinisk ernæringsfysiolog som vil gi dere råd om hvordan barnet skal få i seg tilstrekkelig med næringsstoffer. En klinisk ernæringsfysiolog vil også kunne gi råd om hvordan barnet kan unngå å få i seg kumelkproteiner.

Vektforandringer tidlig i barnets liv 1

Alle spedbarn er ulike, men det er noen fellestrekk ved vektutviklingen som kan være greit å kjenne til:

  • En liten vektreduksjon de første levedagene er normalt
  • I løpet av de første 2 leveukene bør spedbarnet ha begynt å legge på seg og være tilbake på fødselsvekten
  • Deretter ses vanligvis en rask vektøkning til barnet er 6-9 måneder
  • Småbarn har en mer moderat vektøkning

På helsestasjonen vil barnet bli veid regelmessig, og hvis barnet ikke legger på seg som det skal vil man også få råd om mating og ernæring.

Høyde og vekt etter 2-års alder 1

Barnets høyde ved 2-års alder vil kunne gi en indikasjon på hvor høy barnet vil bli som utvokst. Disse målene vil registreres i et skjema ved hver kontroll slik at eventuelle avvik kan fanges opp.

Kontakt legen dersom du er bekymret over barnets vekt.