Hypoallergene morsmelkerstatninger (spesialnæringer) for barn med melkeallergi smaker og lukter litt annerledes enn både morsmelk og vanlige kumelkbaserte morsmelkerstatninger. Da barnets luktesans ennå ikke er fullt utviklet, vil du merke dette mer enn barnet ditt. Det er også viktig å være klar over at smakspreferansene til spedbarn er annerledes enn hos voksne. Voksne har gjennom et langt liv utviklet ulike smakspreferanser, noe babyer ikke har tillært seg enda. 

Smakstilvenning  

Det er viktig å være forberedt på at det kan ta noe tid for barnet å venne seg til spesialnæringen som brukes ved melkeallergi1. Enkelte barn kan ha negative assosiasjoner til matingen ved at de forbinder måltider med smerter og ubehag forårsaket av reaksjonene på kumelkproteinene. Enkelte barn med melkeallergi vil også ha nedsatt matlyst som en følge av ubehaget de får ved inntak av kumelkproteiner.

Ved introduksjon av Nutramigen de første gangene, kan dette kreve litt tålmodighet av foreldrene. Gjentatte smaksintroduksjoner gir som oftest resultater, og barnet venner seg etterhvert til den nye smaken2. Etter hvert som barnets symptomer blir bedre, vil dere også oppleve et mer tilfreds barn med bedre matlyst.

Hvordan introdusere Nutramigen til barnet

Barnet bør introduseres for Nutramigen så raskt som mulig etter at legen har stilt diagnosen melkeallergi, samt at kumelkproteinene må fjernes helt fra barnets kosthold. Her følger noen råd for hvordan introduksjonen av Nutramigen gjøres enklest mulig: 

  • Introduser Nutramigen når barnet er sulten
  • Bland en svakere Nutramigenblanding de første gangene. Hvis barnet har startet med fast føde kan du blande Nutramigenpulveret i barnets mat eller bruke det i oppskrifter dersom barnet har startet med fast føde.
  • Det er viktig å være positivt som foreldre under matingen da barnet gjerne kjenner på foreldrenes følelser.
  • Enkelte litt større barn foretrekker å drikke fra en kopp med lokk.

Endringer i avføringen

Trinn 2 (råd dersom barnet er 6-9 måneder)

Når barnet starter med en hypoallergen morsmelkerstatning (spesialnæring), kan det ta litt tid før barnets symptomer blir bedre. Barnets avføring kan endre seg, slik som farge, konsistens og hvor ofte barnet har avføring. Endring til en mer grønnaktig avføring er helt normalt for barn som får en hypoallergen morsmelkerstatning, men rådfør deg med legen dersom du er bekymret.

Referanser:

1. British Dietetic Association. Food fact sheet: Suitable milks for children with cow's milk allergy, 2014.
2. Benton D. Int J Obes 2004;28:858–869.