Etter at barnet har fått diagnosen melkeallergi vil det være naturlig at det dukker opp mange spørsmål. Legen vil gi dere råd om valg av erstatningsprodukt.

Amming – kostholdsråd til ammende mødre

Under amming vil enkelte av næringsstoffene mor spiser overføres til barnet via morsmelken. Dette innebærer at hvis mor spiser mat som inneholder kumelkproteiner/meieriprodukter kan barnet få en allergisk reaksjon. Men det er ikke en grunn til å avslutte ammingen. Morsmelk er den beste næringen for barnet. Legen eller helsesøster kan foreslå at moren heller fjerner alle kumelkprodukter fra sitt kosthold.1

Kumelk og meieriprodukter slik som yoghurt og ost, er åpenbare kilder til kumelkproteiner, men matvarer som brød, grøt og salatdressinger, hel- og halvfabrikata kan også inneholde kumelkproteiner. Les varedeklarasjonen på alle matvarer nøye for å finne ut om de inneholder kumelkproteiner. Det kan hende mor må la være å spise/drikke meieriprodukter i 2 uker eller mer før man ser om barnets allergiske symptomer blir bedre. I noen tilfeller må mor la være å spise/drikke meieriprodukter frem til barnet er helt avvent fra morsmelk, eller til legen anbefaler å reintrodusere kumelkproteiner i barnets kosthold. 

Ammende mødre som har fjernet kumelkproteiner fra sitt kosthold trenger tilskudd av kalsium. Hvis barnets symptomer ikke blir bedre når mor har fjernet kumelkproteinene fra sitt eget kosthold, kan mor gå tilbake til et vanlig kosthold med kumelkproteiner. Dette skal kun gjøres under veiledning av lege.

Morsmelkerstatninger (spesialnæringer) som anbefales til barn med melkeallergi.

Det er kumelkproteinene i vanlige morsmelkerstatninger eller i barnets mat som forårsaker symptomer hos melkeallergiske barn. Det finnes hypoallergene morsmelkerstatninger, såkalte spesialnæringer, som er spesielt utviklet til spedbarn og småbarn med melkeallergi.

Det er viktig at barn med melkeallergi får en morsmelkerstatning som de ikke reagerer på. Legen vil avgjøre hvilken type barnet ditt skal ha. Barn med milde til moderate symptomer på melkeallergi vil som oftest få det man kaller en høygradig hydrolysert erstatning slik som Nutramigen. Barn med mer alvorlige symptomer på melkeallergi vil få en aminosyrebasert morsmelkerstatning.

Høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger (spesialnæringer)

Proteiner er sammensatt av en rekke med aminosyrer bundet sammen i lange kjeder. Hos barn med melkeallergi oppfatter kroppens immunsystem kumelkproteiner som fremmed, og en allergisk reaksjon igangsettes. Forestill deg at disse lange proteinkjedene av aminosyrer er brutt ned til kortere kjeder. Det er disse korte kjedene som utgjør proteinkilden i høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger som Nutramigen®

Proteinene i høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger (spesialnæringer) som Nutramigen er brutt ned til så små bestanddeler at barnets immunsystem ikke i gjenkjenner kumelkproteinet som fremmed eller skadelig. Norske helsemyndigheter anbefaler høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger (spesialnæringer) som Nutramigen som førstevalg til barn med mild til moderat melkeallergi. Les mer om milde til moderate symptomer på melkeallergi. 

Aminosyrebaserte morsmelkerstatninger

Enkelte barn vil reagere med mer alvorlige symptomer når de får i seg kumelkproteiner. Disse barna trenger en aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring). I motsetning til vanlige morsmelkerstatninger der hundrevis av aminosyrer er kjedet sammen og danner lange kjeder av kumelkproteiner, eller høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger (spesialnæringer) der færre aminosyrer er kjedet sammen og danner små proteinkjeder, inneholder aminosyrebaserte morsmelkerstatninger (spesialnæringer) ingen kumelkproteinkjeder. Proteinkilden i disse morsmelkerstatningene er frie aminosyrer. Aminosyrebaserte morsmelkerstatninger (spesialnæringer) anbefales også til barn med flere (multiple) matallergier og/eller alvorlig melkeallergi.

En aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring) som Nutramigen PURAMINO, inneholder ikke kumelkproteiner, og skal benyttes til kostbehandling av barn med alvorlig melkeallergi, eller dersom barnet har flere ulike matallergier. Les mer om alvorlige symptomer på melkeallergi.