Håndtering av multiple (flere ulike) eller alvorlige matallergier kan være utfordrende og krever både tålmodighet, god organisering og planlegging av foreldrene. En klinisk ernæringsfysiolog med erfaring med matallergier hos barn kan være til god hjelp og kan gi råd om hvordan barnet kan få i seg alle næringsstoffene det trenger.

Matlaging for barn med alvorlige matallergier

Jo flere allergier barnet har og jo alvorligere barnets reaksjoner er, dess mer krevende kan tilretteleggingen av måltidene være. Her følger noen råd fra en klinisk ernæringsfysiolog som kan være til hjelp:

 • Les alltid varedeklarasjonen grundig
 • Planlegg måltidene godt på forhånd. Ta gjerne med «egen» mat til barnet når det skal bort
 • Lag store porsjoner og frys ned til senere anledninger. Husk å merke godt.
 • Større dagligvarebutikker har ofte en egen hylle med spesialvarer for personer med matallergi

For forslag til ulike oppskrifter gå til siden med oppskrifter.

Tolkning av varedeklarasjoner

Les alltid varedeklarasjonen på matvarene for å unngå allergener barnet reagerer på. Leverandører endrer fra tid til annen enkelte ingredienser i ulike matvarer, så vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer i ingrediensene en vare inneholder.

I matvarer solgt i Norge, står ofte de vanligste allergenene listet med uthevet skrift.

Kryssreaksjoner i mat

Kryssreaksjoner kan forekomme ved tilberedning av mat dersom kjøkkenredskaper ikke er rengjort tilstrekkelig. Ved alvorligere reaksjoner på ulike allergener kan det være lurt å ha egne kjøkkenredskaper når mat tilberedes til det allergiske barnet.

Leverandører merker ofte matvarer med «kan inneholde spor av».

Anafylaksi  

Anafylaksi, eller anafylaktisk sjokk, er et alvorlig symptom som kan være livstruende. Dette er en risiko ved alle former for allergi, men først og fremst dersom barnet har multiple matallergier eller dersom barnet har svært alvorlige allergiske reaksjoner. Ved melkeallergi er anafylaksi et alvorlig symptom på IgE-mediert reaksjon.1 Anafylaksi er ikke så vanlig, men det er viktig å kjenne til disse symptomene og hvordan man skal håndtere dette dersom det skulle oppstå.

En anafylaktisk reaksjon oppstår raskt etter eksponering for allergenet, og forverring skjer hurtig. Symptomene omfatter:

 • Hevelser i tunge og svelg
 • Problemer med å svelge eller snakke
 • Hvesende pust, vedvarende kremting/hosting eller alvorlig astma
 • Svimmelhet eller tap av bevissthet
 • Raske hjerteslag
 • Klam og svett hud
 • Kløende utslett
 • Kvalmefølelse
 • Magesmerter

Ring umiddelbart nødnummeret for akutt medisinsk hjelp (113) ved mistanke om anafylaksi.

Dersom legen mener at barnet er i risikogruppen for anafylaksi, kan det hende at legen vil forskrive en adrenalinpenn som skal brukes som nødmedisin. Foreldre må få opplæring i bruk av adrenalinpennen.

Aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring)

Dersom barnet har alvorlig melkeallergi eller multiple (flere ulike) matallergier, er det sannsynlig at legen vil forskrive en aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring), slik som Nutramigen PURAMINO. En aminosyrebasert morsmelkerstatning er basert på frie aminosyrer. Dette betyr at det finnes ingen kumelkproteiner som barnet kan reagere på-. 

Referanser:

1. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
2. NHS choices. www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/pages/introduction.aspx (accessed August 2017).
3. Allergy UK. www.allergyuk.org/information-and-advice/conditions-and-symptoms/33-anaphylaxis-and-severe-allergic-reaction (accessed August 2017).