Det kan ta litt tid å fastslå årsaken til barnets ubehag. Det er naturlig at foreldre ønsker en rask bedring av barnets symptomer når barnet har fått diagnosen melkeallergi og kumelkproteinene er fjernet fra barnets kosthold. Kostbehandling bør gjøre at de fleste av barnets symptomer forsvinner, enten ved at mor fjerner kumelkproteinene fra eget kosthold så lenge hun ammer eller at barnet går over til en hypoallergen morsmelkerstatning (spesialnæring). Hvor raskt barnets symptomer blir bedre avhenger imidlertid av hvor mange symptomer barnet har og av symptomenes alvorlighetsgrad. De fleste barna vil imidlertid oppleve bedring i løpet av de første 2-4 ukene.

Symptombedring kan ses allerede få dager etter at barnet har startet med den hypoallergene morsmelkerstatningen (spesialnæringen) anbefalt av legen. Dersom barnet har fått anbefalt Nutramigen, er det viktig at barnet får dette så lenge barnet har melkeallergi.

Barnet bør testes regelmessig for melkeallergi hos legen. Hvis barnet vokser av seg allergien kan det gå tilbake til et vanlig kosthold. Les mer om Nutramigen.

Hva om barnets symptomer ikke blir bedre?

Dersom barnet ikke opplever symptombedring når det får en høygradig hydrolysert morsmelkerstatning (spesialnæring), kan det være aktuelt å bytte til en aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring). En aminosyrebasert morsmelkerstatning som Nutramigen PURAMINO inneholder ingen kumelkproteiner og anbefales dersom barnet har alvorligere reaksjoner mot kumelkproteiner eller flere ulike matallergier. Les mer om Nutramigen PURAMINO.

Dersom barnets symptomer ikke blir bedre når det får en aminosyrebasert morsmelkerstatning, er det mest sannsynlig andre årsaker til symptomene.

Kan barnet få en vanlig kumelkbasert morsmelkerstatning når barnet har blitt bedre?

De fleste barn med melkeallergi blir symptomfrie når de får en hypoallergen morsmelkerstatning (spesialnæring). Dersom barnet går tilbake til en vanlig morsmelkerstatning, vil symptomene sannsynligvis komme tilbake.

Kontakt legen hvis du er bekymret over barnets helse.