Det kan være en lettelse at barnet ditt har fått diagnosen melkeallergi, men det kan også føles litt overveldende. Det er viktig å følge legens anbefaling om valg av morsmelkerstatning da de har kunnskap om hva som er best egnet for ditt barns symptomer. Rådfør deg med legen dersom du har noen bekymringer.

Morsmelk1,2

Morsmelk inneholder alle de næringsstoffene barnet ditt trenger, og kan dessuten være med på å forebygge enkelte infeksjoner. Det er en av grunnene til at WHO anbefaler kun amming til barnet er 6 måneder, og deretter som en del av et gradvis mer variert kosthold fram til barnet er 2 år.

I de tilfeller hvor det diende barnet reagerer på kumelkproteiner i morsmelken, vil legen kunne anbefale at moren fjerner kumelkproteinene fra sitt kosthold. Finn mer ut om hvilke kostholdsendringer som kan være nødvendig hvis barnet har melkeallergi og moren ammer.

Hypoallergene morsmelkerstatninger (spesialnæringer) for barn med melkeallergi 3-5

Til spedbarn og småbarn med melkeallergi anbefales enkelte hypoallergene morsmelkerstatninger. I disse morsmelkerstatningene er enten kumelkproteinene brutt ned i mindre fragmenter (såkalte høygradig hydrolyserte morsmelkerstatninger) eller så er morsmelkerstatningene basert på aminosyrer.

De aller fleste barn med mild til moderat melkeallergi blir symptomfrie når de får en høygradig hydrolysert morsmelkerstatning (spesialnæring). Ved alvorlig melkeallergi anbefales en aminosyrebasert morsmelkerstatning (spesialnæring).

Legen avgjøre hvilken morsmelkerstatning barn ditt må ha.

 

 

 

 

Andre typer melk eller morsmelkerstatninger kan av og til høres fristende ut, men anbefales ikke som drikkemelk til barn med melkeallergi.

Vanlige morsmelkerstatninger

Vanlige morsmelkerstatninger er fremstilt av kumelkproteiner og inneholder intakte kumelkproteiner. Disse forårsaker allergiske reaksjoner hos barn med melkeallergi, og anbefales derfor ikke.

Enkelte morsmelkerstatninger er delvis hydrolyserte. Selv om proteinkjedene i disse produktene er delvis brutt ned (hydrolyserte), er proteinene fremdeles i stand til å forårsake allergiske reaksjoner hos barn med melkeallergi. Disse morsmelkerstatningene er ikke hypoallegene, og dermed ikke egnet for barn med melkeallergi.

Ku-, geit- og sauemelk 4,5 

Kumelk anbefales ikke til barn med melkeallergi, da kumelk inneholder kumelkproteiner som forårsaker en allergisk reaksjon. Melk fra geit og sau eller andre dyr anbefales heller ikke, da disse inneholder beslektede proteiner som kan forårsake lignende symptomer som kumelkproteiner.

Morsmelkerstatninger basert på soya 3,5

Morsmelkerstatninger basert på soyaprotein anbefales heller ikke som drikkemelk til barn med melkeallergi. I enkelte tilfeller kan slike imidlertid være egnet, men rådfør deg alltid med legen dersom du er usikker.

De fleste barn med melkeallergi vil med tiden “vokse” av seg melkeallergien. Legen vil informere deg om når barnet bør testes på nytt for å kontrollere om det har vokst av seg melkeallergien og kan gå tilbake til et vanlig kosthold.

Referanser:

1. NHS. Benefits of breastfeeding. www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/benefits-breastfeeding.aspx (accessed June 2017).
2. WHO Infant and young child feeding www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/ (accessed June 2017).
3. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
4. Du Toit G et al. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:134-144.
5. British Dietetic Association. Food fact sheet: Suitable milks for children with cow's milk allergy, 2014.
6. NHS. Types of formula milk www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/types-of-infant-formula.aspx (accessed June 2017).