Alle foreldre trenger litt egentid. Hvis barnet nylig har fått påvist melkeallergi, kan det være både vanskelig og stressende for foreldrene å overlate ansvaret til andre. Det er viktig å informere alle som har ansvar for barnet om melkeallergien og om betydningen av et kumelkproteinfritt kosthold.

Hvem bør informeres

Det er viktig at alle som har ansvaret for barnet informeres om melkeallergien og hvordan man håndterer det, inkludert barnets eldre søsken, barnehagepersonalet og andre som passer barnet.

Hvilken informasjon skal man gi til de som tar hånd om barnet?

Som foreldre er det viktig å informere om mulige symptomer og hvordan disse ser ut, samt informere om betydningen av gode rutiner i forhold til barnets måltider slik at barnet ikke får i seg kumelkproteiner.

 • Du bør beregne god tid til informasjon før noen skal passe barnet for første gang
 • Vær klar og tydelig når du informerer
 • Forklar betydningen av at barnet ikke spiser mat som inneholder kumelkproteiner
 • Informer om mulige allergiske symptomer som kan opptre og hvordan disse eventuelt skal håndteres
 • Informer gjerne både muntlig og skriftlig. Skriv ned de viktigste punktene, slik som:
  • nødnummeret man skal ringe dersom barnet får i seg noe det ikke tåler og får en akutt reaksjon (anafylaksi), samt eget telefonnummer.

Informasjon til andre som eventuelt kan komme til å gi barnet ditt mat 

Følgende informasjon kan være nyttig å gi til andre som mater barnet ditt: 

 • Vask hendene ofte. Enkelte barn vil kunne få en allergisk reaksjon ved berøring av kumelkproteiner (f.eks. hvis du først tar i et meieriprodukt og etterpå tar på barnets flaske, kopp eller dukke). Håndvask med såpe og vann før tilberedning av morsmelkerstatningen (spesialnæringen) er derfor viktig. Vær også oppmerksom på at berøring av barnets ansikt eller leker barnet putter i munnen etter å ha vært i kontakt med meieriprodukter kan være nok til å fremkalle en allergisk reaksjon hos enkelte barn med melkeallergi.
 • Bruk flasker og flaskesmokker som er rengjort skikkelig. Barnets flasker og annet utstyr kan desinfiseres 1 minutt i kokende vann.
 • Følg ellers legens anvisning for tilberedning av barnets morsmelkerstatning, og bruk blandingsforholdene som angitt på boksen slik at barnet får i seg anbefalte mengder. Informer også andre som tilbereder mat til barnet ditt om dette.
 • Vær ellers oppmerksom på skjulte kilder til kumelk. Både hel- og halvfabrikata inneholder ofte kumelkproteiner. Ikke gi barnet matvaren dersom du er usikker på innholdet.
 • Vær oppmerksom på avføringens ulike fargetoner. Når barnet får en morsmelkerstatning (spesialnæring) beregnet på barn med melkeallergi, slik som Nutramigen®, er det normalt at fargen kan være både gul, grønn og brun. Kontakt legen umiddelbart hvis fargen på avføringen er hvit, rød eller svart. 

Referanser:

1. helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming/morsmelkerstatning –videoer/

2. Kids With Food Allergies. 12 tips for avoiding cross-contact of food allergens www.kidswithfoodallergies.org/page/prevent-allergic-reactions-in-your-home.aspx (accessed August 2017).