Melkeallergi er den vanligste matvareallergien hos barn under 3 år.1, men de fleste av disse vokser av seg melkeallergien i løpet av de første leveårene.1 Når barnet har vokst av seg melkeallergien, vil barnet kunne spise kumelkproteiner uten å få symptomer – sagt på en annen måte kan de ha et normalt kosthold som også inkluderer meieriprodukter.

De fleste barn med melkeallergi vil kunne tolerere kumelk ved 3-5 års alder.2-4 Ved en ukomplisert ikke-IgE-mediert melkeallergi, vil de fleste barna kunne gå tilbake til et normalt kosthold ved 3-års alder. Ved en IgE-mediert melkeallergi, kan de fleste barna gå tilbake til et normalt kosthold ved 5-års alder.5

Det kan være litt mer komplisert for eldre barn å ha melkeallergi. Risikoen for at de ved et uhell kommer i kontakt med melkeproteiner ved sosiale aktiviteter som inkluderer mat øker. Gode forberedelser og god opplæring av barnet vil kunne gjøre risikoen for uhell mindre. De fleste barn med melkeallergi vokser imidlertid av seg allergien før skolealder, dette forenkler hverdagen for familien, og kan gi økt trivsel og livskvalitet.   

Rådfør deg med legen

Legen vil informere deg om når barnet bør testes på nytt for å kontrollere om det har utviklet toleranse overfor kumelkproteiner. Toleranse vil si at barnet har vokst av seg melkeallergien og kan gå tilbake til et vanlig kosthold. Dersom du tror at barnet ditt har utviklet toleranse for kumelkprotein, bør du diskutrere med helsespersonell om når og hvordan dere skal intodusere matvarer som inneholder kumelkproteiner.

Nutramigen kan bidra til at barnet raskere kan gå tilbake til et normalt kosthold.

Ved melkeallergi hos spedbarn og småbarn vil legen vanligvis anbefale en såkalt høygradig hydrolysert morsmelkerstatning (spesialnæring), slik som Nutramigen. Det er vist at Nutramigen bidrar til at barnet raskere kan gå tilbake til et normalt kosthold. Les mer om Nutramigen.

Referanser:

1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
2. Host A. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89(Suppl):33-37.
3. Santos A et al. Pediatr Allergy Immunol 2010;21:1127-1134.
4. Canani R et al. J Pediatr 2013;163:771-777.
5. Ludman S et al. BMJ 2013;347:fS424.