Melkeallergi er en allergisk reaksjon mot en eller flere av proteinene i kumelk1

Hos et barn med melkeallergi oppfatter immunsystemet feilaktig kumelkproteiner som skadelige og utløser en allergisk reaksjon. Symptomene kan enten oppstå umiddelbart (i løpet av minutter eller få timer) etter inntak av mat som inneholder kumelkproteiner eller det kan ta flere dager før symptomene utvikler seg.  Symptomene  kan variere, men hudproblemer (slik som kløende utslett eller eksem), problemer med fordøyelsen (slik som magesmerter, forstoppelse eller hyppig avføring som kan inneholder blod eller slim), høysnuelignende symptomer (slik som nysing eller rennende nese) eller pusteproblemer (slik som hoste eller hvesing).

Hvilken form for melkeallergi barnet har avhenger av hvordan immunsystemet reagerer mot kumelkproteinene. Melkeallergi kan være IgE-mediert, ikke IgE-mediert eller en blanding av begge. Ved de forskjellige formene for melkeallergi inntrer symptomene på forskjellige tidspunkt. Selve symptomene kan også være forskjellige, men de kan også overlappe. Du kan lese mer om dette på siden Ulike former for melkeallergi.

Melkeallergi forveksles ofte med kolikk eller laktoseintoleranse, men det er ikke det samme. Du kan lese mer om forskjellene på sidene om Melkeallergi og kolikk og Melkeallergi eller laktoseintoleranse.

Melkeallergi er den vanligste formen for matallergi hos barn under 3 år.2 Det omfatter 2-5 % av alle spedbarn, både flaskeernærte spedbarn og spedbarn som ammes.1 Flere enn tre fjerdedeler av spedbarna med melkeallergi vokser det av seg tidlig i barndommen og kan gå tilbake til et vanlig kosthold.2

Referanser:

1. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.
2. Koletzko S et al. J Paediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221–229.