Vanligvis reagerer ikke barnets immunsystem på kumelkproteiner i maten. Hos et barn med melkeallergi oppfatter immunsystemet kumelkproteiner som skadelig og kan gi en allergisk reaksjon. Denne reaksjonen kan arte seg på forskjellige måter med hensyn til form, alvorlighetsgrad og tiden det tar før symptomene inntrer.

Symptomene på melkeallergi og alvorlighetsgraden kan variere. De kan omfatte kolikk, hudproblemer (slik som rødt kløende utslett, eksem eller hevelser i lepper, ansikt og rundt øynene), problemer med fordøyelsen (slik som oppkast, magesmerter eller diaré) og høysnuelignende symptomer (slik som nysing, kløende, tett eller rennende nese). Symptomene kan være alt fra milde til alvorlige reaksjoner.

Symptomene kan enten oppstå umiddelbart (i løpet av minutter eller få timer) etter inntak av mat som inneholder kumelkproteiner eller de kan oppstå senere, det kan ta flere dgaer før symptomene inntrer. Spedbarn med melkeallergi kan ha en blanding av symptomer som både inntrer umiddelbart («akutte», vanligvis IgE-medierte) og senere («forsinkede», vanligvis ikke-IgE-medierte).1 Symptomene kan gi oppvåkning om natten, gråt eller irritabilitet under mating eller at barnet ikke øker i vekt som det skal. Les mer om Ulike former for melkeallergi.

Akutte symptomer
(vanligvis IgE-medierte)

Kan oppstå minutter eller timer etter inntak av mat som inneholder kumelkproteiner, og kan omfatte:

Hevelser i lepper, tunge eller ansikt
 
Elveblest, utslett, rødhet eller kløe
(Røde og ofte kløende hevelser i huden, enten avgrenset eller utbredt)
 
Oppblussing av eksem
(Plutselig utvikling av rød, kløende, tørr og sprukken hud)
 
Høysnuelignende symptomer
(Nysing eller en kløende, rennende eller tett nese)
 
Diaré
(Hyppig, løs og vandig avføring)
 
Magesmerter
 
Oppkast
 
Pusteproblemer
(Hoste, tetthet i brystet, hvesing eller kortpustethet)
 
Anafylaksi oppsøk umiddelbart lege eller nærmeste legevakt
(Omfatter plutselig og alvorlige pusteproblemer, rask hjerterytme og kløende, hovent utslett)

 

Forsinkede symptomer
(vanligvis ikke-IgE-mediert)
Kan oppstå innen få timer eller opptil flere dager etter inntak av mat som inneholder kumelkproteiner, og kan omfatte:

Kolikklignende symptomer
(Overdreven og hyppig gråt)
 
Reflux
(Gulping etter mating)
 
Eksem, kløe eller rødhet
(Rødt, kløende, tørr eller sprukken hud)
 
Magesmerter
 
Forstoppelse
(treg avføring og ubehag når barnet må på do)
 
Unormal avføring
(Hyppig eller løs avføring eller avføring som inneholder blod og/eller slim)

  

 

Flere av disse symptomene kan også være forårsaket av andre ting enn melkeallergi. Det er derfor viktig at du diskuterer symptomene med legen.

Referanser:
1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
2. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
3. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.