For å få påvist melkeallergi, må barnet gjennom flere forskjellige tester som utføres av lege.

Utredningen kan ta opptil flere dager og måneder. Vanligvis må man gå til kontroller hos legen under utredningen, eventuelt hos en spesialist ved behov. Det å måtte vente så lenge på å få svar på problemene kan oppleves som frustrerende, men det er viktig å fullføre utredningen og finne årsaken til barnets symptomer, slik at man kan gjøre positive endringer som vil forbedre livskvaliteten for barnet og familien.

Allergitester

Legen må gjøre flere undersøkelser i forbindelse med utredning av melkeallergi. Det kan hende du blir spurt om å gjennomføre en eliminasjonsdiett etterfulgt av en kostprovokasjon.1 Ved mistanke om at barnet ditt har en IgE-mediert allergi (hvor symptomene vanligvis oppstår umiddelbart etter inntak av mat som inneholder kumelkproteiner), kan det hende at legen ønsker at barnet skal ta en såkalt prikktest eller blodprøve. For å forstå forskjellen mellom IgE-medierte og ikke-IgE-medierte allergier, kan du lese mer om ulike former for melkeallergi her.

Hvis utredningen har vist at barnet ditt har melkeallergi, har du nå fått en forklaring på barnets symptomer og kan gjøre endringer som gi økt trivsel og livskvalitet for hele familien. På siden Å leve med melkeallergi kan du lese mer om hvordan melkeallergien kan håndteres på en god måte i hverdagen.

Referanser:

 

1. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.