Brukes ved utredning av IgE-mediert melkeallergi.

Hvilke undersøkelser som gjøres i forbindelse med utredning av melkeallergi avhenger av hvilken form for allergisk reaksjon barnet har. Dersom legen tror at barnet ditt kan ha en IgE-mediert allergi (hvor symptomene vanligvis oppstår umiddelbart etter inntak av mat som inneholder kumelkproteiner), kan det hende at legen ønsker at barnet skal ta en såkalt prikktest eller blodprøve.

Prikktest på huden

En prikktest innebærer å påføre kumelkproteiner på et område av barnets hud, og deretter se om det oppstår tegn på en allergisk reaksjon. Hvis barnet er allergisk, vil området hovne opp i løpet av 15-20 minutter. Legen vil tolke resultatet og se det i sammenheng med barnets medisinske historie og andre faktorer.

Blodprøve 

Ved mistanke om IgE-mediert melkeallergi kan det også tas en blodprøve av barnet. Denne analyseres for å se om barnet har antistoffer mot kumelkproteiner i blodet. Dersom testen er positiv har barnet sansynligvis fått en reaksjon mot kumelkproteiner.

Viktig

Det er viktig at disse testene utføres av lege. Ikke kjøp tester til eget bruk, da de kanskje ikke er pålitelige og rådene de gir vil kanskje ikke være hensiktsmessige for barnet ditt. Merk også at en prikktest eller en blodprøve som gir positive utslag ikke er en bekreftelse på melkeallergi, men viser at barnet er sensibilisert for kumelkproteiner.

Husk at disse testene kun brukes til utredning av den formen for melkeallergi som er IgE-mediert. De vil ikke kunne brukes til å påvise melkeallergi hvis barnet ditt har en ikke-IgE-mediert form. Ved mistanke om at barnet har en slik form for melkeallergi, kan det hende at legen ønsker at dere gjennomfører en eliminasjonsdiett etterfulgt av en kostprovokasjonEliminasjonsdiett etterfulgt av en kostprovokasjon kan også brukes i utredningen av IgE-mediert melkeallergi.